Partner PZU Bezpiecznie Rowerem: 

Stajnia Rowerowa

UBEZPIECZENIE ZAPEWNIA PZU SA

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831

NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł


Kalkulator składki
PZU Bezpiecznie Rowerem